istanbulgedikuniversitesilogo
yönarmu2021
yönad

HAKKIMIZDA

YÖNETİM ARAŞTIRMALARI / MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU’nu (YÖNAR/MU’2021) 2-4 Nisan 2021 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştireceğimizi sizlere duyurmaktan mutluluk duyarız. YÖNAR/MU’2021, Yönetim Araştırmaları Derneği ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenmektedir.

Sempozyum temamızı, dünyada birçok olumlu ve olumsuz gelişmelere karşın hemen her alanda yaşanan dönüşümün ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanması ve dönüşüm yolunda bilinçli gelişmelere duyulan ihtiyacı göz önünde tutarak “Akıllı Dönüşüme Yolculuk” olarak belirledik. Amacımız, yönetim ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren ve her biri kendi alanında değer yaratan araştırma ve uygulamaların da yaratacağı sinerji ile bir “akıllı dönüşüm” hedefine odaklanmak ve hemen tüm yaşamımızı olumlu etkileyecek beşerî ve teknolojik gelişmelerin sistematik biçimde sağlanmasına ilişkin bir dönüşüm süreci modeli oluşturmaya katkı sağlamaktır.

Ortaya çıkan bu sinerji ile; yeni koşullara hızla ayak uydurma becerisi geliştirme, her alandaki değişim süreçlerini iyi yönetme, doğru tasarlanmış veri ve bilgi altyapısı ile desteklenen yeni teknolojilerden en iyi biçimde yararlanma ve ileri mühendislik uygulamalarını toplum yaşamına daha fazla katma gibi birçok fayda üreterek ülkemizin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayabileceğiz.

YÖNAR/MU’2021’de sizleri aramızda görmeyi ümit etmekteyiz. Sizlerin birikimi, hazırlayacağınız kapsamlı çalışmalar ve etkin bilgi paylaşımı sayesinde birlikte sempozyum amaçlarımıza ulaşacağımıza ve önemli başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.

Yönetim ve mühendislik bilimlerinde çalışan tüm akademisyenleri ve her sektörde işlerini yönetme ile ilgili sorunlar yaşayan, çözümler arayan değerli araştırmacıları Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu’na davet etmekteyiz.

Prof. Dr. Kemal Güven GÜLEN
Yönetim Araştırmaları Derneği

Prof. Dr. Semra BİRGÜN
İstanbul Gedik Üniversitesi

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

T.C İstanbul Gedik Üniversitesi , Kurucumuz Halil Kaya Gedik’in Üniversite-Sanayi İşbirliği ve nitelikli uzman yetiştirme gayesi ile Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağlı olarak  06.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla «Gedik Meslek Yüksekokulu» olarak beş programla eğitim hayatına başlamış ve 03.03.2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 6114 sayılı Yasa ile «İstanbul Gedik Üniversitesi» adıyla yeniden organize olmuştur. Bünyesinde 3 Enstitü, 6 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 21 Uygulama ve Araştırma merkezi barındıran Üniversitemiz Kartal, Pendik, Çamlık ve Nişantaşı olmak üzere 4 yerleşkeye sahiptir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mühendislik Fakültesi olarak öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim-öğretim sunarak, üst düzey bilgi, beceri ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımlarla uygulamalı bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, toplumsal refaha ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak vizyonundayız.

Seçkin öğretim kadrosu ve uyguladığı nitelikli eğitim-öğretim programları ile geleceği şekillendirebilen, yenilikçi, fark yaratan, çağdaş bireyler yetiştiren ve küresel değerler üreten bir mühendislik fakültesiyiz.

Sürekli gelişime açık olan Fakültemizde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerimiz ile eğitimlerini başarı ile sürdürmektedir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

2016-2017 akademik yılında öğretime başlamış olan Endüstri Mühendisliği Bölümümüzde seçkin akademik kadromuz ile disiplinlerarası bir yaklaşımla sistemleri tasarlama, kurma, organize etme, yürütme, yönetme, iyileştirme ve sürdürme yeti ve bilgilerini kazandırdığımız öğrencilerimize Endüstri Mühendisliği mesleğinin bir gereği olarak bakmayı değil, görmeyi öğretiyoruz.

Sorunları çözebilmek için önce sisteme bütün olarak bakmak ve görmeyi bilmek gerekir ki edinilmiş bilgilerle çözümler üretmek ve sistemleri en etkin ve etkili şekilde sürdürmek mümkün olabilsin. Bu anlayışla amacımız; analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorgulama becerisine sahip, takım oyuncusu, büyük veriyi kullanabilen, yazılımı sadece kullanan değil aynı zamanda üretebilen, dijitalleşme veya farklı dönüşüm projelerini akıllıca yürütebilecek, sistemleri geliştirebilecek ve optimize edebilecek, sürekli gelişen teknoloji ve değişen iş dünyası ortamında işletmelerin geleceklerine yön verebilecek ve sürdürülebilirliği gerçekleştirebilecek bilgi ve yetilerle donanımlı Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Küresel rekabet ortamında firmaların sürdürülebilirlikleri için ihtiyacı olan yalın, esnek ve çevik olma, yüksek müşteri tatmini, düşük maliyet, yüksek kalite, yeni yönetim yaklaşımlarına dönüşüm, etkili süreç yönetimi, rekabet üstünlüğü sağlama gibi amaçları gereği Endüstri Mühendisliği bilgi ve becerilerine talep artmaktadır. İşte bu nedenle, akıllı toplum ve dijital endüstri çağına uyumlu olarak güncellediğimiz ve seçmeli dersler ile opsiyonlaşmaya olanak verdiğimiz ders planımız ile mezunlarımız, her sektörde ve mühendislikten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda çalışma olanağı bulacaklardır.

Biz Endüstri Mühendisi olarak “her yerde varız”.

YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Derneğimiz, 2013 yılında, yönetim alanında yapılan araştırma ve uygulamaları desteklemek, üyelerinin meslekî, bilimsel ve sosyal birliğini sağlamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek faaliyetlerimiz güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak; sempozyum, konferans, kongre, panel, araştırma, anket, seminer, kurs, vb. bilimsel ve eğitim amaçlı toplantılar düzenlemek ve yayınlar üretmektir. Derneğimizin başlıca çalışma hedefleri; ülkemizdeki kurumların, kurumsal yönetim fonksiyonlarının ve bu konulardaki bilimsel araştırmaların gelişimine katkıda bulunacak yasal düzenlemelerin yapılmasına çaba sarf etmek, yönetim alanında bilimsel ve meslekî ahlâk kurallarının saptanması ve uygulanmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında yönetim alanında araştırma ve uygulama amacı ile faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde olmak, tüm bu konularla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktır.

Fiilî ehliyete sahip, derneğimizin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda katkıda bulunmayı kabul eden, 26 yaşını tamamlamış kişiler derneğimize üye olma hakkına sahiptir.